O metodzie krakowskiej słów kilka

0
752
O metodzie krakowskiej słów kilka

Metoda Krakowska ma na celu rozwinięcie funkcji poznawczych u dzieci, u których nie działają one w sposób prawidłowy z powodu różnych zaburzeń. Jest ona stosowana u chorych na zespół Aspergera, zespół Downa, Autyzm, Alalię, a także u dzieci zagrożonych dysleksją. Metoda Krakowska obejmuje zbiór technik pomagających rozwinąć u dziecka zaburzonego wszystkie prawidłowe etapy rozwoju.

Początki

Pod koniec lat osiemdziesiątych profesor zw. Dr hab. Jagoda Cieszyńska działając wraz z Krakowskim Zespołem Diagnozy i Terapii, po udanych badaniach nad dziećmi niesłyszącymi i wpływem nauki wczesnego czytania na ich rozwój, postanowiła pójść o krok dalej. Badaniami objęto także dzieci z zaburzeniami rozwoju, mające problem z komunikacją. Do dziś metoda ta osiąga świetne rezultaty i wciąż jest udoskonalana.

Na czym polega

Główną techniką Metody Krakowskiej jest Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania. Jej podstawą jest rozpoczęcie nauki od poznania samogłosek. Dziecko wielokrotnie je powtarza, uczy się je rozpoznawać, a następnie odczytywać. Ten sam proces nauki odnosi się do sylab. Nie jest to technika szybka i prosta. Wymaga poświęcenia masy czasu i uwagi dziecku z zaburzeniami. Pracuje ono z terapeutą, ale w dużej mierze również z rodzicami. Nie jest to łatwa praca i wymaga ogromnej determinacji, ale przynosi ogromne rezultaty. Dzieci, z którymi kontakt nie był możliwy, po czasie są w stanie komunikować się z rodzicami. Co ciekawe ta nauka czytania nie polega na uczeniu się rozpoznawania liter, ale na poznawaniu ich znaczenia. I w tym momencie do nauki włącza się obraz, dźwięk i ruch. Inna ważna metoda to nauka rzeczowników, jego odmian, czasowników, składni i części mowy. Chodzi w niej o to, by dziecko zakodowało i utworzyło w umyśle system językowy, dzięki któremu będzie w stanie komunikować się z otoczeniem. Trzecia ważna metoda to praca ze słuchawkami. Dziecko odcina się od wszelkich bodźców zewnętrznych w postaci dźwięków, które go rozpraszają i poddane tylko dźwiękom ze słuchawek wykonuje ćwiczenia, dzięki którym uczy się odbierać i przetwarzać bodźce słuchowe.

Pomoce terapeutyczne

Pomoce terapeutyczne są niezbędnym elementem nauki. To ważne, żeby kojarzyła się ona dziecku z czymś przyjemnym, z zabawą. Różne gry i zabawki, które trenują słuch i wzrok, a także stymulują możliwości intelektualne dzieci z zaburzeniami rozwoju to świetne uzupełnienie dla Metody Krakowskiej. Wiele pomocy dydaktycznych jest kierowanych właśnie z myślą o niej. Na przykład specjalne obrazki i zabawki są wykorzystywane do pracy z dzieckiem przy stoliku, w trakcie nauki kodowania systemu językowego. Ciekawą formą jest na przykład zestaw plakietek z obrazkami ukazującymi daną czynność i etykietek ją opisujących. Dzięki nim dziecko uczy się rozumieć pytania i odpowiadać na nie z użyciem przyimków. Ogromny wybór pomocy terapeutycznych znajdziesz w sklepie Pomoce terapeutyczne i logopedyczne sklep Juniora.pl.

Metoda Krakowska to nie tylko zwykła nauka czytania, ale neurobiologiczna terapia, która skutecznie wpływa na prawidłowy rozwój dzieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here