Pomoc dzieciom nie jest trudna

0
16

Organizacje non-profit powoływane są do życia, by nieść pomoc osobom poszkodowanym przez życie, osobom wykluczonych z jakiś powodów. Są to organizacje, które nie zarabiają, by utrzymać np. swój zarząd lub członków. Jeśli mają jakieś formy zarobkowania, to pozyskane środki są wykorzystywane na cele statutowe. Organizacje non-profit, fundacje utrzymują się z dotacji lub pozyskiwania środków od darczyńców. Darczyńcami mogą być jednostki z sektora publicznego, takie jak spółki skarbu państwa, przedsiębiorstwa prywatne, a także zwykli obywatele, którzy robią to w celach charytatywnych.  Najchętniej wspieramy organizacje, które oferują pomoc dzieciom.

W Polsce działa wiele fundacji, które oferują pomoc dzieciom, wśród nich jest Fundacja „Dorastaj z Nami”. To szczególna fundacja, gdyż obejmuje pomoc dzieciom, które straciły rodzica, gdy ten pełnił obowiązki służbowe. Są to dzieci żołnierzy, strażaków, policjantów, a nawet ratowników medycznych. To fundacja wyjątkowa i dlatego zachęcamy do jej wsparcia.

Gdy zbliża się okres rozliczeń podatkowych

Gdy zbliża się okres rozliczeń podatkowych większość obywateli poszukuje organizacji non-profit, którą mogliby wesprzeć datkiem. Szczególnie Polakom ten gest leży na sercu. Potrzebujących jest wielu i celi jest wiele. Najczęściej Polacy wybierają organizacje, które niosą pomoc dzieciom. Fundacja Dorastaj z Nami jest jednym z beneficjentów naszych szczodrych serc.  Jak w przypadku większości fundacji można ją wesprzeć nie koniecznie czekając na okres rozliczeniowy. Wpłacić datek można zawsze w wysokości zależnej od zasobności portfela i potrzeby serca. Fundacja Dorastaj z Nami zachęca także do przystąpienia do misji „Zawsze Wierni”. Misja ta polega na regularnych wpłatach na konto organizacji. Pomoc dzieciom, podopiecznym fundacji można także świadczyć poprzez przekazanie 1% z rocznych dochodów na cele fundacji.

Na co zostaną przeznaczone nasze pieniążki

Misja Fundacji Dorastaj z Nami skierowana jest do dzieci uczących się, które nie ukończyły 25 roku życia. Są to przede wszystkim dzieci ze wsi lub małych ośrodków miejskich. Pomoc dzieciom jest kilkuzadaniowa. Przede wszystkim fundacja oferuje pomoc medyczną: psychologiczną, psychiatryczna czy logopedyczna. Kolejnym zadaniem fundacji jest wsparcie materialne: jak np.: sfinansowanie wykształcenia. Pomoc dzieciom, to także opłaty za czesne w przedszkolach i szkołach, opłaty za studia, zajęcia pozalekcyjne czy korepetycje. Dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy Fundacja Dorastaj z Nami zapewnia pomoc doradców zawodowych. Ważnym elementem misji fundacji są także programy aktywizacji i integracji dzieci i ich rodzin. Młodzi ludzie mogą liczyć na opłatę kosztów podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych. Fundacja pomaga opłacić zajęcia dodatkowe, w tym korepetycje, kursy, naukę języków obcych, zajęcia artystyczne. Młodzi adepci sportu mogą liczyć na opłatę zajęć sportowych lub zakup odpowiedniego sprzętu sportowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here